Mae Violeds Technoleg LED UV yn Cyflawni Datblygiad arall

- Jan 12, 2021-

Mae technoleg Violeds UV LED yn cyflawni datblygiad arloesol arall


Ym mis Rhagfyr 2020, cyhoeddodd Seoul Viosys fod canlyniadau profion Labordy Profi Korea (KTL) wedi profi y gall y system aerdymheru a gwresogi sydd â modiwlau LED LED Violeds ladd 99% o'r trosglwyddiad yn yr awyr mewn ystafell 60 metr ciwbig o fewn 30 munud firws. Y firws a ddefnyddir yn y prawf yw'r bacteriophage PhiX174, ac mae ei ddos ​​uwchfioled C yn agos at SARS-CoV-2 (coronafirws 2).


Ar Ionawr 7, cyhoeddodd Seoul Viosys fod technoleg Violeds UV LED wedi pasio profion ymchwil newydd.


Yn ôl ffynonellau swyddogol, cynhaliodd Seoul Viosys a SETi brofion ym mis Rhagfyr 2020 yn KR Biotech, sefydliad ymchwil yn Ne Corea sy’n arbenigo mewn canfod bactericidal o coronafirysau newydd, a brofodd y gall technoleg Violeds UV LED anactifadu 99.437% o coronafirysau newydd yn gyflym ac yn effeithiol mewn un yn ail.


Yn ystod y prawf, amlygodd y tîm ymchwil y coronafirws newydd i'r modiwl Violeds UV LED am 1 eiliad, 3 eiliad, a 5 eiliad, yn y drefn honno, a chanfod mai cyfradd sterileiddio'r modiwl UV LED o fewn 1 eiliad oedd 99.437%.

Mae canlyniadau profion yn dangos bod technoleg Violeds UV LED yn fodd effeithiol o sterileiddio a diheintio. Mae'n addas ar gyfer lladd firysau a firysau yn yr awyr mewn systemau dŵr. Gellir ei ddefnyddio hefyd mewn wardiau ysbyty a lleoedd eraill lle mae pobl â niwmonia coronaidd newydd wedi'u heintio. Ar hyn o bryd, mae gan SETi ddau sampl diheintio sy'n defnyddio technoleg UVC LED ar werth.

Pâr o:Aledia'n Gweithgynhyrchu Chip MicroLED Cyntaf y Byd wedi'i Gynhyrchu Ar Wafer Silicon 300mm Nesaf:Tuya Smart Yn cydweithredu â Goleuadau NVC Yn Depth I Seize Swydd I Osod Allan Ecoleg Goleuadau Clyfar