Goleuadau LED Y Tueddiad i'r Dyfodol

- Jun 26, 2017-

Gellir disgrifio Golau Llinellol dan arweiniad bron i ddwy flynedd o ddatblygiad fel yr holl ffordd corwynt, unstoppable, mae llawer o weithgynhyrchwyr a busnesau yn gweld yr amseru, manteisio ar yr ymosodiad, ond hefyd yn cyflymu datblygiad categori goleuni modern. Ar yr un pryd, mae digymell a dallineb yr economi farchnad hefyd wedi dwyn cydraddoldeb, rhyfel pris a materion eraill. Yn y cyfleoedd a'r heriau sy'n cyd-fynd o dan y status quo, mae rhagolygon y farchnad fodern ar gyfer datblygu golau a sut? Faint o amser fydd poblogrwydd goleuadau modern?


Yn y blynyddoedd diwethaf, mae golau modern yn arwain arddull golau bae uchel, y Tsieineaidd syml, Americanaidd a newydd yn fwy poblogaidd, sy'n arddull syml oherwydd y mwyaf hyblyg, yn fwy yn unol â'r esthetig gyhoeddus fodern ac yn boblogaidd iawn. Y dyfodol, gall arddull goleuo fod yn fwy amrywiol, efallai y bydd ffiniau'r arddull yn aneglur, ond ni waeth pa mor newid, ni fydd arddull minimalistaidd modern yn dod ar ei hôl hi.


Rwy'n credu bod golau modern yn addawol. Yn gyntaf oll, gyda'r economi Tsieineaidd i'r defnyddwyr arferol newydd yn fwy rhesymegol, ceisio prisiau o oleuadau o safon uchel a rhesymol; Yn ail, roedd yr arddull addurno yn effeithio'n helaeth ar ddatblygiad goleuadau modern, rwy'n credu mai ni waeth pa ddinas, arddull modern leiafimistaidd yw prif ffrwd


Pâr o:Diogelwch a Dibynadwyedd Uchel Cannwyllwyr Llinol LED Nesaf:Golau gydag ymwrthedd tywydd cryf