Beth yw Myfyrdod

- Dec 29, 2020-

Myfyrdod


Dylai'r lamp wybod bod ongl olau wreiddiol y LED tua 120°. Er mwyn ailddyrannu'r defnydd o olau a chyflawni'r effaith ofynnol, bydd y lamp yn defnyddio ail-ddodiad i reoli pellter, arwynebedd ac effaith y golau yn y fan a'r lle. Mae'r ail-wneud fel arfer yn seiliedig ar ffurf y cwpan, ac mae'r ail-dod sy'n ymddangos ar y ffurf hon yn cael ei alw ar y cyd yn ail-dod yn y diwydiant.


Mae'r adlewyrchydd ei hun wedi'i rannu'n ddau gategori.

Adlewyrchydd metel

Yn gyffredinol, wedi'i wneud o alwminiwm, mae angen ei stampio, ei gwrtais a'i ocsideiddio. Mae'n hawdd ei siapio, cost isel, ymwrthedd i dymheredd uchel, a'i gydnabod yn hawdd gan y diwydiant.


Adlewyrchydd plastig 

Mae angen ei ddiraddio. Mae ganddo gywirdeb optegol uchel a dim cof dadffurfio. Mae'r gost yn gymharol uwch na metel, ond nid yw ei ymwrthedd i dymheredd cystal â chwpanau metel. Ar gyfer lampau tymheredd uchel, mae'n bell i ffwrdd Dyfais.


Mae'n werth sôn hefyd na fydd yr holl olau sy'n mynd allan o'r ffynhonnell olau i'r ail-ddodiad yn mynd allan ar ôl atblygiad. Cyfeirir at y rhan hon o'r golau nad yw wedi'i blygio ar y cyd fel y man eilaidd yn yr opteg. Bodolaeth y man uwchradd yw lleddfu'r effaith weledol.

Pâr o:Deg mantais Goleuadau LED Nesaf:Pwyntiau gwybodaeth cysylltiedig y dylem eu gwybod am y diwydiant LED