Rôl ac arwyddocâd goleuadau nightscape yn y ddinas

- Jul 13, 2017-

Un, gall wella delwedd bloc Dinas. Gall dylunio rhagorol goleuadau stryd masnachol gynyddu bywiogrwydd Dinas, gall wneud y cyhoedd yn teimlo'n falch ohono, ond hefyd i dwristiaid i dynnu darlun hardd nos. Os bydd y golau yn rhy dywyll, bydd stryd masnachol prysur yn gwneud pobl yn teimlo'n wag, ac felly yn colli awydd i siop, ond hefyd gwneud i bobl deimlo'n anniogel.


Yn ail, gall leihau y strydoedd, damweiniau traffig stryd arbennig masnachol. Yn ychwanegol at y brif ffordd a damweiniau traffig ffordd Dinas, yn y strydoedd Dinas, enwedig stryd masnachol, mynedfa'r orsaf rheilffordd, ffordd preswyl, gorsaf fysiau, oherwydd bydd pobl yn ymddangos ffordd gul arbennig, gan arwain at cerddwyr) arbennig plant a'r henoed) yn aml yn damweiniau traffig, os mae gwella y ddinas ar ôl y ffordd, goleuadau ffyrdd trefol traffig damweiniau y gellir lleihau gan 23 y cant i 57 y cant.

 

Yn drydydd, oherwydd gwella goleuadau stryd trefol, fawr gwella i gerddwyr a gyrrwr pellgyrhaeddol yn fwy gweladwy, yn ffafriol i ochel rhag peryglon posibl, da trefol goleuadau stryd fawr yn gwella'r trigolion, gweithwyr ffyrdd arbennig diogelwch i gerddwyr.

 

Ar y cyfan, gall goleuadau nos stryd masnachol da, nid yn unig leihau nifer yr achosion o ddamweiniau traffig, ond hefyd i sicrhau bod y perchennog siop a diogelwch cerddwyr bywyd ac eiddo, ond hefyd gellir denu mwy o gwsmeriaid i patronize y stryd masnachol, i sefydlu stryd fasnachol a hyd yn oed Mae Dinas y ddelwedd rôl bwysig iawn.

图片.png

Pâr o:Nodweddion ffynhonnell golau Nesaf:Tiwbiau LED micro-donnau egwyddor synhwyrydd radar a nodwedd?