Goleuadau esgidiau

- Jun 30, 2017-

Mewn siopau esgidiau gwahanol, yn aml yn dod â theimlad gwahanol i ni, yn ogystal ag arddangos ac addurno, y peth pwysicaf yw cyfluniad goleuadau siopau esgidiau. Heddiw i bawb siarad am fanylion yr esgid y tu mewn i gyfluniad goleuo'r pethau hynny.

Beth yw rôl cyfluniad goleuadau da

Mae cymhwyso golau yn y siop esgidiau yn Tsieina yn eang iawn, gan gynnwys y ffenestr, esgidiau, bydd y to yn defnyddio'r golau, yr un peth yw pâr o esgidiau, yn arddangos yn y golau ac nid oes goleuadau'n dangos bod yr effaith yn gwbl wahanol. Felly hyd yn oed yn ystod y dydd, mae goleuadau siopau esgidiau bob amser yn cael eu goleuo.

Dyluniad goleuadau dan arweiniad nid yn unig i roi esgidiau i ddarparu awyrgylch cyfforddus, ond hefyd atmosffer y siop gyfan, sydd o dan yr un amodau i ysgogi'n fawr awydd cwsmeriaid i siopa, cynyddu gwerthiannau siopau, ond hefyd yn fawr I raddau helaeth i wella gwead a lefel y cynnyrch.

Sut i sefydlu goleuni da

Egwyddor 1: cytgord ysgafn ac undod

Yn y siop esgidiau, mae ffocws y gwerthiant cynnyrch yn y dyluniad ffenestri, a ffocws dyluniad y ffenestr yw sut i ddefnyddio'r golau gwyddonol, golau rhesymol ynghyd â darlun cefndir da, propiau, lliw a disgrifiad testun, heb unrhyw amheuaeth gwella gwead y cynnyrch cyfan.

Yn y dyluniad o fylbiau golau a arweinir yn bwynt pwysig yw'r golau i harmoni, a chefndir y cynnyrch a'r ffenestr gyda'r cydlyniad, ond hefyd yn rhoi sylw i wahanol arddulliau o liwiau a manylion y driniaeth wahanol ar gyfer anghenion penodol y golau, sy'n ei gwneud yn ofynnol i ni gael mwy o gyfluniad Gall fod yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o gynhyrchion golau, a'r rhan fwyaf o'r cynhyrchion i arddangos cydlyniad.

 

 

 

 


Pâr o:Beth yw egwyddor Dali dimmable Nesaf:Ffair Goleuo Rhyngwladol Guangzhou 2017 ar agoriad mawreddog Mehefin 9