Pwyntiau gwybodaeth cysylltiedig y dylem eu gwybod am y diwydiant LED

- Jan 13, 2021-

1. Sut i reoli nifer y cylchedau goleuo yn y cannoedd? Mae'n sicr yn afrealistig trefnu i ewythr agor y gât yn yr ystafell ddosbarthu. Gyda chymaint o oleuadau, trodd pob un ohonynt ymlaen gyda chip, ac rwy'n dyfalu y byddai'r cerrynt ar unwaith yn baglu'r torrwr cylchedau. Er mwyn osgoi'r effaith, y ffordd orau yw troi ymlaen mewn trefn amser a throi'r ddolen oleuo ymlaen drwy ddolen o fewn cyfnod penodol o amser.

2. Defnyddir goleuadau at ddibenion amrywiol hefyd. Mae rhai yn gyfrifol am oleuadau dyddiol, mae rhai yn gyfrifol am greu awyrgylch, ac mae rhai yn gyfrifol am steilio, gan gyflawni eu dyletswyddau eu hunain. Pa fath o olygfeydd (perfformiadau, crynoadau, sgriniau), pa gyfnodau amser (gwaith, oddi ar y gwaith, gwyliau), a pha oleuadau sydd ymlaen, hefyd yn arbennig.

3. Mae goleuadau'n ddefnyddiwr mawr sy'n defnyddio ynni mewn adeiladau, yn ail yn unig i aerdymheru. Er mwyn arbed trydan, nid oes ond angen i reolwyr gynnal rhywfaint o oleuo, troi'r goleuadau'n llai pan fydd yr haul yn gryf, a throi mwy o oleuadau ymlaen pan fydd yn gymylog; neu yn y coridorau. Trowch y goleuadau ymlaen pan fydd pobl y tu mewn, a diffoddwch y goleuadau cyn gynted ag y bydd pobl yn gadael, gan arbed rhai biliau trydan.

Felly, y system goleuadau deallus yw datrys y tri phwynt poen uchod: rheoli batsh, rheoli grŵp, a rheoli ymsefydlu.


Pâr o:Beth yw Myfyrdod Nesaf:Sut i ddewis golau ar gyfer ystafell fyw