Sut i ddewis golau ar gyfer ystafell fyw

- Dec 23, 2020-

Yr ystafell fyw yw'r man lle rydyn ni a'n teulu yn aros am yr amser hiraf. Cyfuniad o oleuadau yn ôl gwahanol ddefnyddiau yw'r prif syniad o ddylunio goleuadau yn yr ystafell fyw, oherwydd mae gan wahanol olygfeydd byw wahanol anghenion goleuo. Ar sail goleuadau llachar, mae'r goleuadau lleol yn cael eu mireinio ymhellach, ac yn olaf gellir defnyddio'r goleuadau i ddarlunio gwahanol hwyliau bywyd.

1. Cyfansoddiad cyffredinol goleuadau'r ystafell fyw: Yn gyffredinol mae prif oleuadau'r ystafell fyw yn cynnwys canhwyllyr a lampau ystafell fyw. Bydd goleuadau anuniongyrchol mewn rhai ystafelloedd byw hefyd trwy adlewyrchu lampau fflwroleuol wedi'u cuddio yn y nenfwd, a bydd lampau desg a lampau llawr wrth ochr y soffa. Gwneud goleuadau lleol.

2. Eglurwch bwrpas goleuo ystafell fyw yn unol â gwahanol swyddogaethau defnydd: Ffrindiau'n ymgynnull: gwnewch yr ystafell gyfan yn llachar ac mae'r goleuadau'n cael effaith addurniadol dda; bywyd bob dydd: mae'r disgleirdeb yn briodol, gallwch weld pob cornel o'r ystafell fyw yn glir; gwylio'r teledu: disgleirdeb amgylchedd y llwyfan, Er mwyn sicrhau eglurder y sgrin deledu; darllen llyfrau a phapurau newydd: defnyddiwch lampau llawr neu lampau desg i oleuo'r ardal o'ch cwmpas er mwyn eu darllen yn hawdd.

3. Dewiswch siâp lampau'r ystafell fyw yn ôl arddull yr ystafell fyw: Ar gyfer yr ystafell fyw ag uchder llawr o 2.8 metr neu fwy, mae'n ddelfrydol dewis canhwyllyr cangen gyda phennau lluosog. Gellir gwarantu disgleirdeb pob cornel o'r ystafell fyw, a gellir troi deiliad y lamp ymlaen hefyd i reoli nifer yr agoriadau i addasu disgleirdeb yr ystafell fyw. Mae'n ddelfrydol dewis lamp nenfwd ar gyfer ystafell fyw gydag uchder llawr o tua 2.5 metr. Oherwydd trwch bach y lamp nenfwd, gall leihau'r ymdeimlad o bwysau ac ar yr un pryd wneud i'r tŷ edrych yn llai gorlawn. Yn gyffredinol, mae lampau nenfwd yn diwbiau arbed ynni, sydd nid yn unig yn gyfeillgar i'r amgylchedd, ond sydd hefyd ag effeithiau goleuo da.

4. Dewiswch y math cywir o ffynhonnell golau: Ar ôl pennu siâp lamp yr ystafell fyw, rhan bwysig y dewis lamp yw tymheredd lliw y ffynhonnell golau. Mae'r ffynhonnell golau gyda thymheredd lliw isel yn gynhesach o ran lliw, a fydd yn hawdd gwneud i'r eitemau o dan y golau ymddangos yn felyn; mae'r ffynhonnell golau gyda thymheredd lliw uchel yn oerach, a bydd yr ystafell fyw yn ymddangos yn anghyfannedd. Pan fyddwn am gael hwyliau da, gallwn ddewis golau gwyn (golau fflwroleuol golau dydd), golau naturiol adfywiol, naturiol a bywiog.

Os ydym am gael naws heddychlon, gallwn ddewis golau melynaidd (lamp fflwroleuol melyn), sy'n agosach at olau meddal lamp gwynias, a gallwch deimlo'n feddal ac yn hamddenol. Os ydych chi am gael hwyliau cynnes, gallwch ddewis golau melyn (golau gwynias), goleuadau cynnes a meddal, a all ddod â chynhesrwydd i'r ystafell.


Er mwyn cwrdd â'ch gofynion, mae Keylux wedi diweddaru panel golau nenfwd dan arweiniad newydd i'n rhestrau ar gyfer yr ystafell fyw. Gall y golau nenfwd dan arweiniad gael ei reoli gan yr APP neu Wifi a gall fod yn ddigymar ac yn addasadwy CCT. Yn arbennig, dim ond 2 gam sydd i orffen y gosodiad a gallwch ei osod ar eich pen eich hun ac arbed llawer o gostau.

ultra thin recessed led dimmable ceiling lights

Pâr o:Pwyntiau gwybodaeth cysylltiedig y dylem eu gwybod am y diwydiant LED Nesaf:Sut i ddewis golau ar gyfer ystafell wely